Cách quản lý thức ăn cho tôm thẻ chân trắng hiệu quả

1. Cách quản lý thức ăn tôm thẻ chân trắng 30 ngày đầu

Quản lý thức ăn cho tôm thẻ chân trắng cần chú ý tới 2 giai đoạn, giai đoạn thứ nhất là 30 ngày đầu tôm bột về trại, giai đoạn thứ 2 là giai đoạn từ tháng thứ 2 trở đi. Cách cho ăn của 2 giai đoạn này khác nhau, do đó, bà con hãy chú ý đến cách quản lý hiệu quả. Đối với việc quản lý thức ăn cho tôm thẻ chân trắng 30 ngày nhập trại đầu tiên được tiến hành như sau:

  • Thông thường, trong 30 ngày đầu tiên đưa tôm về ao nuôi, bà con cho tôm ăn từ chia ra thành 4-5 cử/1 ngày.
  • Tổng lượng thức ăn bà con cho 100.000 con tôm trong 30 ngày rơi vào khoảng 159,7kg.
  • Lượng thức ăn cho ngày thứ  nhất là 2,5kg (các số liệu đều tính cho 100.000 con tôm thẻ)
  • Từ ngày thứ 2 tới ngày thứ 7, bà con tăng lên 100g mỗi ngày.
  • Từ ngày thứ 8 tới ngày thứ 14, mỗi ngày cho ăn tăng thêm 200g/ngày. Từ ngày thứ 15 đến ngày 30, mỗi ngày cho ăn tăng thêm 300g/ngày.
  • Lưu ý: Đối với ngày nuôi thứ 7, cho 100.000 con tôm ăn không quá 3,1kg/ngày. Ngày thứ 30 cho ăn không quá 9,1kg/ngày. Cần quản lý thức ăn cho tôm thẻ chân trắng khắt khe và quan sát ruột tôm rồi mới điều chỉnh lượng thức ăn.
  • Trong quá trình cho ăn 30 ngày đầu, bà con nên đánh giá tình hình môi trường nuôi và có biện pháp xử lý thức ăn thừa cho phù hợp để môi trường nuôi không ô nhiễm. Quản lý thức ăn tôm thẻ chân trắng hiệu quả giảm thiểu ô nhiễm môi trường sống, nhất là khi điều kiện xử lý nước còn hạn chế.

2. Quản lý thức ăn tôm thẻ chân trắng các tháng tiếp theo

  • Trong các tháng tiếp theo, việc quản lý thức ăn cho tôm thẻ chân trắng lúc này sẽ dựa vào cách tính toán lượng thức ăn dựa trên trọng lượng tổng của đàn tôm, chứ không dựa trên số lượng tôm ước tính như 30 ngày đầu tiên. Bà con cần đánh giá được trọng lượng trung bình của tôm thẻ, tỷ lệ sống để tính được trọng lượng thực của đàn tôm trong ao nuôi.
  • Từ những tháng tiếp theo trở đi bà con nên quản lý thức ăn tôm thẻ chân trắng chia thành 2 đến 3 bữa một ngày vào lúc điều kiện ánh sáng và ao nuôi tốt nhất. Không cho tôm thẻ ăn vào ban đêm, chỉ cho ăn trong trường hợp ao nuôi có hệ thống cung cấp oxy đầy đủ.
  • Cần quản lý thức ăn cho tôm thẻ chân trắng  theo trọng lượng rõ ràng. Trọng lượng thức ăn cho ăn sẽ tính theo phần trăm so với trọng lượng tổng số tôm có trong ao nuôi. Ví dụ như: trọng lượng của 1 con tôm trong ao nuôi là 6,7gam, số tôm có trong ao nuôi là 270.000 con, như vậy, tổng trọng lượng tôm là 6,7g x 270.000 con = 1.890 kg. Căn cứ vào bảng % thức ăn theo trọng lượng tôm, 6,7g/con sẽ tương đương với mức 4,1% thức ăn so với tổng trọng lượng cả đàn tôm là 1.890kg. Do đó ta tính được lượng thức ăn cho 270.000 con tôm 1 ngày là 1.890kg x 4,1%/100 = 74kg/ngày.

Ta có bảng tính thức ăn dựa vào trọng lượng 1 con tôm thẻ như sau:

Trọng lượng 1 con tôm (g) Lượng thức ăn toàn ao nuôi (%)
2 9,5
3 5,8
5 5,3
7 4,1
10 3,3
12 3,0
15 2,6
20 2,1
25 1,5
30 1,3

Chú thích bảng: Tổng trọng lượng tôm trong ao là 100%. Lượng thức ăn toàn ao nuôi (theo trọng lượng 1 con tôm) là phần trăm trong số 100% tổng trọng lượng tôm trong ao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *